Meteorieten

Waanzinnige meteorieten

Van klein tot zeer grote stukken meteorieten kunt u vinden bij ons. Hieronder vindt u meer informatie.

Vindplaatsen

Meteorieten zijn op aarde gevallen brokjes steen of ijzer uit de ruimte. Het zijn kleine brokstukjes van planetoїden, de soms kilometers grote rotsblokken die net als de planeten in banen rond onze zon draaien.

Een doorsnee meteoriet raakt uiteindelijk het aardoppervlak met een snelheid van ongeveer 100 meter per seconde (ongeveer 350 km per uur). Dat zelfs een kleine meteoriet bij zo’n snelheid grote schade aan kan richten zal duidelijk zijn. Afhankelijk van de ondergrond waarop de meteoriet valt, kan er een inslagput met een diepte van enkele centimeters tot meer dan een meter diep geslagen worden.

Het gebeurt heel zelden dat men ook de val van een meteoriet waarneemt.

Elke gevonden meteoriet krijgt een naam die gebaseerd wordt op de vindplaats. Het vinden van meteorieten is voor wetenschappers en particuliere verzamelaars een uitdaging. De meeste meteorieten plonzen echter in zee. Slechts 30% valt op het land. Op Antarctica en in zandwoestijnen worden de meeste meteorieten gevonden omdat ze goed zichtbaar zijn in het ijs en op het zand.

Ooggetuigen van een meteorietinslag en inslagkraters dragen bij aan het vinden van meteorieten. Met name deze “witness falls” spreken tot de verbeelding omdat ze veel informatie over de omstandigheden geven.

Soorten meteorieten

Meteorieten zijn zeer zeldzaam, uniek en kostbaar.

Meteorieten kunnen uit verschillende soorten materiaal bestaan. Er zijn drie hoofdgroepen: steenmeteorieten, ijzermeteorieten en steenijzermeteorieten.

Steenmeteorieten:
Er worden vooral steenmeteorieten gevonden (95%). De meeste steenmeteorieten bevatten wel een zeker percentage ijzer (tot 30%): een magneetje blijft er meestal aan vastplakken.

IJzermeteorieten:
IJzermeteorieten bestaan vrijwel geheel uit puur ijzer en nikkel.

Steenijzermeteorieten:
De zeldzame steenijzermeteorieten zijn een tussenvorm tussen steenmeteorieten en ijzermeteorieten. De beroemdste zijn pallasieten, ijzermeteorieten met insluitsels van transparante peridootkristallen, een edelsteen die wij op aarde ook kennen. Pallasieten bevatten dus edelstenen uit de ruimte.

Aan de hand van de samenstelling van meteorieten kan soms bepaald worden wat de herkomst is.  Zo zijn er al meteorieten gevonden die van de maan afkomstig zijn. Het betreft dan materiaal dat door een andere meteoriet uit de maan is losgeslagen. In veel gevallen is de meteoriet echter afkomstig uit de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter.
De meeste meteorieten zijn 4,5 miljard jaar oud.

Onze collectie meteorieten

Onze collectie bestaat grote en kleine meteorieten. U kunt op afspraak langskomen of zaterdag zonder afspraak tussen 12:00 tot 17:00 uur. Neem alvast een kijkje op onze website.