S1182

Bol van versteend hout, jeneverbes

Perfect geslepen

Vindplaats
Meer informatie